Audyt IT, doradztwo informatyczne oraz zarządzanie projektami

Audyt informatyczny jest to proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne oraz, że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane, a ich skutki na czas korygowane”.

Proponujemy Państwu:

1

Pełny audyt techniczny

>

inwentaryzację sieci oraz sprzętu, analizę infrastruktury,

>

audyt bezpieczeństwa,

>

inwentaryzację oprogramowania i jego legalności,

>

audyt zabezpieczeń przechowywanych danych.

2

Weryfikację operacyjną jednostek IT

>

poprawność funkcjonowania wewnątrz organizacji (wydajność vs potrzeby biznesu/SLA),

>

weryfikację kadrową osób odpowiedzialnych za IT w firmie, zarówno w obszarze kompetencji technicznych jak i personalnych,

>

weryfikację obowiązujących procedur IT,

>

weryfikację oprogramowania pod kątem przydatności dla firmy,

>

pomoc przy restrukturyzacji lub optymalizacji działu IT z uwzględnieniem sprzętu i oprogramowania zarówno specjalistycznego jak i biurowego.

3

Audyt gospodarki magazynowej oraz środków trwałych w obszarze IT

>

dobór odpowiedniego oprogramowania, raportowanie, monitorowanie wydajności,

>

inwentaryzację,

>

integrację z modułami operacyjno-biznesowymi.

4

Zarządzanie Projektami

>

definiowanie, planowanie oraz kontrolę projektową,

>

przygotowanie struktury podziału pracy,

>

przygotowanie harmonogramu projektu,

>

planowanie budżetu,

>

wybór członków zespołu projektowego,

>

utrzymanie kontaktu z klientem oraz sponsorem projektu

>

monitorowanie statusu projektu,

>

odpowiednie motywowanie członków zespołu,

>

zarządzanie stronami zaangażowanymi w projekt,

>

zarządzanie zespołem projektowym,

>

zarządzanie ryzykiem projektu,

>

zarządzanie budżetem projektu,

>

zarządzanie konfliktami.

Korzyści dla Klienta:

>

uzyskanie wiedzy na temat faktycznego stanu sieci, systemów i oprogramowania,

>

wsparcie w procesie wdrażania zalecanych zmian,

>

wsparcie w procesie wdrażania zalecanych zmian,

>

zoptymalizowanie kosztów wdrożeń i utrzymania infrastruktury IT.