Kontrola i Audyt Wewnętrzny

Zarówno audyt jak i system kontroli wewnętrznej są elementami składającymi się na sposób w jaki organizacja jest zarządzana. Obejmuje całość organizacji, oznacza zbiór elementów oraz czynności kontrolnych, które są (lub być powinny) wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do realizacji jego celów. Audyt jest niezależny i obiektywnie oceniający czy realizujemy operacje oszczędnie, ale realnie; czy monitorujemy wszystkie ryzyka i nadużycia. Celem kontroli jest wykrycie i zlikwidowanie ewentualnych nieprawidłowości

Proponujemy Państwu:

>

ocenę firmy, systemu, procesu, projektu lub produktu,

>

skontrolowanie podmiotu pod kątem zgodności z określonymi wzorcami, standardami oraz przepisami i regulaminami wewnętrznymi,

>

weryfikację bieżących procedur oraz wskazania nieprawidłowości jakie występują już w istniejących procedurach,

>

doradztwo w zakresie tworzenia, dostosowanego do specyfiki Państwa jednostki, systemu kontroli wewnętrznej, w tym wytyczenie odpowiednich procedur i mechanizmów jakie powinny funkcjonować.

Korzyści dla firmy:

>

uzyskanie bezstronnej i obiektywnej opinii, na temat faktycznego stanu audytowanych struktur, przygotowanej przez zewnętrznych ekspertów,

>

przeprowadzenie kontroli zapobiegawczej i zbadanie ryzyka wystąpienia zjawisk o negatywnych efektach,

>

otrzymanie przejrzystości informacyjnej spółki ułatwiającej kontrolę właścicielską.