Doradztwo organizacyjne i biznesowe

Działamy w zakresie opracowania wskazań organizacyjno-zarządczych mających na celu usprawnienie organizacji przedsiębiorstwa.

Proponujemy Państwu:

>

analizę obecnego stanu funkcjonowania oraz analizę procesów biznesowych stanu „JEST”,

>

diagnozy obecnego stanu funkcjonowania poprzez optymalizację procesów biznesowych do stanu „BĘDZIE”,

>

rekomendacje zmian organizacyjno-zarządczych na poziomie przedsiębiorstwa, procesów oraz stanowisk pracy (zakres podmiotowy oraz przedmiotowy).

>

doradztwo w zakresie tworzenia, dostosowanego do specyfiki Państwa jednostki, systemu kontroli wewnętrznej, w tym wytyczenie odpowiednich procedur i mechanizmów jakie powinny funkcjonować.

Korzyści dla firmy:

>

pomoc w określeniu obszarów, które można i należy doskonalić,

>

wskazanie optymalnej drogi wdrożenia procesów racjonalizacji struktury organizacyjnej,

>

wsparcie w ulepszaniu procesów biznesowych i systemów oraz narzędzi wspierających obszary operacyjne,

>

uniknięcie przejścia przez długi i kosztowny proces rekrutacji pracowników z odpowiednią specjalizacją, których zaangażowanie może mieć w przyszłości ograniczenia czasowe.