Dagmara Legawiec

DD-PARTNERS


   Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wykształcenie z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, ukończyła również studia menedżerskie mMBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim wraz z University of Maryland Robert H. Smith School of Business. Posiada certyfikat Głównego Księgowego uzyskany w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC), którego jest członkiem oraz certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy PN-ISO/IEC 27001:2017.

   Pracując w spółkach z kapitałem polskim oraz zagranicznym zdobyła wiedzę z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej, popartą wieloletnim doświadczeniem zawodowym, obejmując stanowiska związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Brała udział nie tylko w projektowaniu i wdrażaniu struktur organizacyjnych oraz systemów klasy ERP, ale również w optymalizacjach dotyczących struktur i systemów motywacyjnych dla pionów operacyjnych i handlowych. Wprowadzała i nadzorowała procesy oraz procedury audytu wewnętrznego.

Dariusz Kempiński

DD-PARTNERS


Jest absolwentem Wydziału Informatyki na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Posiada wykształcenie z obszaru inżynierii oprogramowania, zarzadzania systemami informatycznymi, bazami danych oraz administracji danymi osobowymi.

Zdobył certyfikaty z wielu dziedzin nauki w tym najlepszych standardów ITIL, Prince2 w zarządzaniu projektami. Posiada również certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych według RODO oraz certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy PN-ISO/IEC 27001:2017.

Od 2001 roku nieprzerwanie związany z Informatyką, budową systemów teleinformatycznych, programowaniem, oraz ochroną danych firmowych w tym danych osobowych zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Do jego głównych zadań należy współtworzenie strategii rozwoju w obszarze infrastruktury IT, wyznaczanie standardów administracji systemami i aplikacjami, podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju technologicznego firm oraz nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania i przechowywania informacji.

Wieloletnia praca w wielu branżach od małych firm, aż do korporacji zaowocowała zdobyciem dużego doświadczenia oraz kontaktów biznesowych na styku IT i biznesu.